Yazınsal ...

Edebi,
Arapça edebi, (ﺍﺩﺑﻰ) 
Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin, yazınsal.
Arapça, edeb kelimesinden türemiştir.
Edebiyatla ilgili.
Edebiyat bakımından bir değer taşıyan (eser).
Yazınsal,

Yazınsal türleri;
Roman, Hikaye, Masal, Fıkra, Deneme, Makale, Eleştiri, Gezi Yazısı, Anı, Biyografi, Mektup, Sohbet, Günlük, Şiir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ