Olumsuz düşüncelerin insanda oluşturduğu kötü etki ...

Nosebo,

İng. Nocebo,


Olumsuz düşüncelerin insanda oluşturduğu kötü etki.
Nosebo etkisi, plasebo etkisi ile benzer durumlarda ortaya çıkar.
Plasebo etkisinin kötü ikiz kardeşidir.
Plasebo, Latince bir kelime olarak memnun etmek anlamına gelir. Nosebo ise, zarar vereceğim manasına gelir.

Plasebo etkisinde olduğu gibi, nosebo etkisi de yanlış beklentiler sebebiyle ortaya çıkar. İkisi arasındaki fark, nosebo etkisinde beklentilerin olumsuz yönde olmasıdır. İlacın kötü yan etkilere sebep olacağını düşünen hasta, tam da düşündüğü sorunlarla karşılaşır. Hastalık hastası insanlarda daha çok görülmektedir.

Nosebo etkisi psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet kavramıyla da ilişkilendirilebilir. Nosebo etkisinde hastaya verilen ve hiçbir uyarıcı etkisi olmayan ilaçtan sonra hastaya ilacın muhtemel tehlikeli yan etkileri aktarılır. Hasta evhamlı bir yapıdaysa ve bu anlamda ciddi bir şartlanmışlık içine girer ve diğinde söz konusu kişide negatif placebo etkisi olarak nitelendirilebilir. 

Dinler yüzünden toplumlarda ve dolayısıyla tüm dünyada ortaya çıkan nefret, vahşet ve yıkım bu etkiye örnek olarak gösterilebilir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ