Osmanlı döneminde, bir ücret karşılığında esnafın gelirlerini toplayarak saklayan kimse ...

Kesedar,
Vekilharç,
İngilizce: steward, majordomo.
Fransızca: kesdar
Arapça: vekilharç,
Esnafın gelirlerini toplayan kimse.
Esnafın gelirlerini toplayıp satan kimse.
Eskiden esnafların gelirlerini toplayıp satan kimse.
Osmanlı döneminde, bir ücret karşılığında esnafın gelirlerini toplayarak saklayan kimse.
Bir ücret karşılığında, esnafın gelirlerini toplayıp saklayan ve istenildiğinde geri veren kimse.

Başka anlamları;
Bir konağın alışverişini yapmakla görevli kimse, kesedar.
Eskiden büyük konaklarda alışveriş işlerine bakan, bundan sorumlu olan görevlidir.
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ