Eramil, "Dullar" anlamında eski bir sözcük ...

Eramil,
Dullar anlamında eski sözcük.
Eramil(e). 
Ermele. 
Bekarlar. 


Kocaları ölmüş veya boşanmış kadınlar.
Dul kadınlar,
Dullar,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ