Edirne yöresine özgü bir halk oyunu ...

İstafalka,

İstafalka, (
İsteviyalka)
Edirne yöresine özgü bir halk oyunu. Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’ya oradan da 14.y.y.dan itibaren Balkanlar’a yayılmaya başlamış. 


1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile birlikte tekrar tersine bir göç ile Balkanlar’dan bugünkü yurdumuza gelmişlerdir. 


Balkanlarda kaldıkları ortalama 450 yıllık süre içerisinde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk gibi ülkelerin insanlarıyla yan yana yaşamış, onları kendi kültürleriyle etkiledikleri gibi onların kültürlerinden de etkilenmişlerdir.

Trakya bölgesinin genel karekterini yansıtan bu danslar kadın ve erkek olarak icra edilir. Hareketlerin canlı olduğu bu yörede aksak ritim yaygındır. Oyunlar meydanlarda çift davul zurnayla oynanır. Kapalı yerlerde ve salonlarda Meydan Sazı, Tef, (def) Darbuka ve Zilli Maşa gibi müzik araçları oyunlara eşlik eder. Davul zurna dışındaki sazlarla daha çok karşılamalar oynanmaktadır. Kızlı erkekli karışık ve ayrı ayrı oynanmaktadır.

Alaybey, Arzuyla Kanber,
Balkan Gaydası, Boymisa (Boymiya),
Cevriye
Eski Kasap, Boymisa (Boymiya),
Cevriye
Fatoş, 
Garaguna, Galamatya (Galamata) 
Hora
Kabadayı, Karşılama, Kasap, Katibem.
Mendil, 
Pomak Gaydası, 
Sirto, Selanik, Sülümanağa,  Stefalka (Steviyalka, Çift Ayak)
Tapşin Havası, Tikveş, 
Zigos,   


Karşılama,
Trakya yöresine özgü bir halk oyunu

Garaguna, 
Trakya yöresinde kadın erkek birlikte oynanan bir halk oyunu.

Hora, 
Trakya yöresi halk oyunu el ele tutuşarak oynanan bir oyun.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ