Edirne yöresine özgü bir halk oyunu ...

İstafalka,

İstafalka, (
İsteviyalka)
Edirne yöresine özgü bir halk oyunu. Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’ya oradan da 14.y.y.dan itibaren Balkanlar’a yayılmaya başlamış. 


1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile birlikte tekrar tersine bir göç ile Balkanlar’dan bugünkü yurdumuza gelmişlerdir. Balkanlarda kaldıkları ortalama 450 yıllık süre içerisinde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk gibi ülkelerin insanlarıyla yan yana yaşamış, onları kendi kültürleriyle etkiledikleri gibi onların kültürlerinden de etkilenmişlerdir.

Trakya bölgesinin genel karekterini yansıtan bu danslar kadın ve erkek olarak icra edilir. Hareketlerin canlı olduğu bu yörede aksak ritim yaygındır. Oyunlar meydanlarda çift davul zurnayla oynanır. Kapalı yerlerde ve salonlarda Meydan Sazı, Tef, (def) Darbuka ve Zilli Maşa gibi müzik araçları oyunlara eşlik eder. Davul zurna dışındaki sazlarla daha çok karşılamalar oynanmaktadır. Kızlı erkekli karışık ve ayrı ayrı oynanmaktadır.

Alaybeyi, Arzuyla Kanber,
Balkan Gaydası, Boymisa (Boymiya),
Cevriye,
Çamko,
Debreli Hasan,
Fatoş, 
Garaguna, Galamatya (Galamata) 
Hora,
İstafalka, (İsteviyalka)
Kabadayı, Karşılama, Kasap, Katibem, Kazibe,
Mendil, 
Patuşka, Pomak Gaydası, 
Sirto, Selanik, Sülümanağa,  Stefalka (Steviyalka, Çift Ayak)
Tapşin, Tikveş, 
Zigoş, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ