Dinlence ...

Tatil,
Arapça: tatil. 
Arapça, işsiz kalmak anlamındaki atalet kelimesinden türetilmiştir.
Dinlence,
Dinlendiren, huzur veren şey.
Dinlenme.
Rahat,
Faaliyetine ara verme, durdurma,
Kanuna göre çalışmaya ara verilen süre
Dinlenmek ve eğlenmek maksadıyle çalışılmadan geçirilen süre.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ