Zagon, "Yol, Yöntem" anlamında argo sözcük ...

Zagon,
Yol, Yöntem anlamında argo sözcük.
Zagon, Bulgarca, 
Yasa, kural, yol yöntem, teamül.

Bulunç, vicdan,
Pisboğaz. 
Rusça zakon; kanun, yasa, ahlak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ