Şirret, edepsiz, kavgacı kimse ...

Elimaşalı,
Atlı,
Şeremet,
Zillimaşa,
Irsız,
Araklı,
Şirret, Kötülük.
Arapça, şirret, (ﺷﺮّﺕ) kelimesi Arapça kötülük yapmak anlamındaki şerr kelimesinden türetilmiştir.
Şirret, edepsiz, kavgacı kimse.
Kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz (kimse)
Kavgacı, kötü kimse, açıkgöz
Karşısındakini bastıracak şekilde konuşan, çok konuşarak üste çıkan, yaygaracı, edepsiz, çaçaron
Geçimsiz, huysuz.  
Terbiyesizlik, hayasızlık, edebsizlik.  
Geçimsiz, huysuz ve kavgacı.  
Kötülük. 
Arapça kötü insan. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ