Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran görevli...

Mübaşir,
Çağrıcı,
Arapça, mübaşir, (ﻣﺒﺎﺷﺮ)
Arapça mubaşeret, bizzat yapmak, kendisi ele almak anlamında mubaşir kelimesi türetilmiş.
Mahkemelerde hakimin emriyle şahitleri duruşmaya çağırmak, düzeni sağlamak ve evrak götürüp getirmekle görevli memur.
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran görevli.
Bir işe başlayan, girişen, mübaşeret eden kimse.
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kağıtları getirip götüren görevli, çağrıcı.
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kağıtları getirip götüren görevlilere verilen ad.

Tanzimat’tan önce devlet tarafından gönderildiği yerde devlet adına iş yapmaya yetkili olan kimse.  Devlet adına iş yapıyormuşçasına emreden, hükmetmeye kalkan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ