Hayvanın sırtına, eyerin altına konan meşin ya da kalın kumaş parçası ...

Yuna,
Haşa,
Belleme,
Teğelti,
Teğeltü, (Halk dilinde). 
Eyerin altına konulan keçe.
Binek hayvanlarında eyerin altına konulan keçe.
Çultar, 
Çaprak, 


Eyerin altına konulan belleme,
Eyer örtüsü.

Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı vb. örtü.
At örtüsü, eyer örtüsü. 
Eyerin altına konulan keçe.
Binek hayvanlarında eyerin altına konulan keçe.
Hayvanın sırtına, eyerin altına konan meşin ya da kalın kumaş parçası.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ