Eski Osmanlı devrinde padişahın özlük muhafızı olan yeniçeri ...

Solak,
Yeniçeri Ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı.
Eski Osmanlı devrinde padişahın özlük muhafızı olan yeniçeri.

Solak kelimesi, Halk dilinde Kars ve yöresinde ters gelen, kullanışlı olmayan anlamıyla kullanılmaktadır.
Kullanışlı olmayan, ters gelen.
İnatçı, ters (kişi ya da hayvan)

Solak kelimesinin diğer anlamları;
Genellikle sol elini kullanan kimse.
Beceriksiz.
Dengesiz.
Meyve düşürmek için ağaca atılan sopa.
Araba teknesini tekerlek bölümüne tutturan kalın, demir çivi.
Kütahya yöresinde Aşık kemiği.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ