Eleji, Genellikle sevecen ve hüzünlü bir konu işleyen küçük lirik şiir ...

Eleji,
Fransızca élégie,
İngilizce'de elegy (Ağıt) diye geçer.  
Çoğunlukla içli ve acıklı deyiş.
Genellikle sevecen ve hüzünlü bir konu işleyen küçük lirik şiir.
İçli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melankolik duyguları anlatan şiir.
Tanınmış bir kişinin, bir arkadaşın ya da sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan lirik şiir türüdür. Eleji, modern şiirde de sık rastlanan önemi bir şiirsel anlatım biçimidir. 

Eski Yunan'da konusu ne olursa olsun, bir dizesi altı, ikincisi beş ölçülü olan koşmalarla oluşturulan koşuk için de eleji denir. 
Eskilerin, konusu ne olursa olsun, bir dizesi altı, ikincisi beş tartılı olan ve Eleji beyti (Distique élégiaque) denilen beyitlerle meydana getirdikleri koşuk şeklidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ