Böceklerin yumurtadan yeni çıkmış ve erişkin duruma gelmemiş evresi ...

Larva,
Kurtçuk.
Sürfe,
İngilizce larva, larvae.
Fransızca larve,
Almanca Larve,
Latin: larva
Böceklerin yumurtadan yeni çıkmış ve erişkin duruma gelmemiş evresi.
Latince, Larva, Kurtçuk, Hayalet.

Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi.
Tırtıl, kurtçuk.

Ergin karakterlerini kazanmadan önce bağımsız olan genç hayvan,
Tüm başkalaşma gösteren böceklerde, yumurtadan çıkan henüz pupa evresine geçmemiş, kanatsız, genel olarak kurt biçimindeki genç hayvan tipi.
Meydana geldiğinde ebeveynine benzemeyen canlı.

Birçok zoolojik grupta görülen ilk gelişim evresi.
Böceklerin, solucanların ve öteki metamorfoza sahip türlerin yaşam sikluslarında yumurtadan sonraki solucan veya kurt benzeri evre.
Helmint ve eklem bacaklıların fertil olmayan gelişim evresi, kurtçuk.
Böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra kelebek olmadan evvel geçirdikleri, ergin karakterini kazanmadan önceki devresi, kurtçuk, sürfe.
Tam başkalaşım gösteren böceklerde yumurtadan çıkan ve pupa evresine girmemiş kanatsız, genel olarak kurt biçimindeki evre.
Meydana geldiğinde ebeveynine benzemeyen canlı.
Balık, kurbağa, böcek gibi hayvanların hayat devrelerinde, ana babaya benzemeyen ve başkalaşım geçiren yavru hali.

Bazı hayvanlar ve larvalarının adı;
Kelebek, Güve, Tırtıl
Böcek: Kurtçuk, Tırtıl, Kadı lokması, Rim.
Kurbağa: İribaş, Tokaç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ