Ant içme, yemin etme ...

Kasem,
Ant içme, yemin etme.
Arapça kasem, (ﻗﺴﻢ) 
Yemin, 
Ant,
Ahdetme. 
Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin, kasem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ