Süreç ...

Proses,
İng. process.
Fr. procès.
Vetire, 
Osmanlıca, Arapça vetire  عملية.
Süreç,
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi.
Fiilerin anlamında beliren iş (eylem), oluş ve durum kavramlarının ortak adı.
Belli bir sonuca ulaşan düşünce akışı. 
Olayların ya da işlemlerin belli bir sonuca doğru gidişi.
Belli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi.
Bir işlemi gerçekleştirmek için, özellikle uygulanan yöntem ve iş.
Süregelen bir oluşum ya da yürümekte olan işlem.
Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ