Rüyaları inceleyen bilim dalı ...

Oniroloji,

Oneiroloji,
İng. oneirology.
Rüya bilimi,
Ruh bilimi,
Düş bilimi.
Rüyaları inceleyen bilim dalı.
Oneiroloji, yazılı kaynaklarda ilk kez 1653 yılında kullanıldı.

Rüyalar hakkındaki bir çalışma Aristo’nun Rüyalar  adlı kitabında anlatılmıştır. Antik çağda ise rüyaların yorumlanması konusunda en tanınmış isimlerden biri oniromansi uzmanı Efes’li Artemidorus olmuş.

Rüyaların çoğu yalnızca 5 ile 20 dakika arasındadır. Normal bir uykuda 60-90 dakikada bir 4 ya da 5 kez REM dönemi yaşanıyor. Rüya görmesi engellenen bireylerde öğrenmenin zorlaştığı ve çeşitli depresif ve psikotik tepkilerin ortaya çıktığı deneysel olarak gözlemlenmiştir.

Rüya,
Düş,
Arapça rüya,  (ﺭﯘﻳﺎ) 
Arapça, görme, görüş anlamına gelen ruya kelimesinden türetilmiş. 
Uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütünü, görülen hayaller dizisi, düş.
Rüya ya da düş, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. Rüyalara nesnesiz ya da duyusuz algının  bir türü olarak bakılabiliyor.

Gerçekleşmesi mümkün olmadığı halde olması çok istenen şey, hayal, ümit için de rüya kelimesi kullanılıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ