Mandola, Lavta ailesinden, gövdesi armut biçiminde küçük telli çalgı ...

Mandola,
Mandolin,
Tenor mandolin, 
Alto mandola, 
Alto mandolin, 
Mandoliola, 
Liola,
Lavta ailesinden, gövdesi armut biçiminde küçük telli çalgı.


Mandolin lut ailesinden ikişer ikişer aynı değerde dört çift telli (toplam 8 telli), ses düzeni kemanınkine eşit olan, şişkin karınlı, kısa saplı bir çalgı türüdür. 
18. ve 19. yüzyıllarda ilk Napoli'de çift telli olarak geliştirilmiş bir enstrümandır.

Mandola İtalyan halk müziğinde yaygın olarak kullanılır. İrlanda geleneksel müziklerinde mandola eşliğinde oyun oynanır. 

Mandolin, uta benzeyen telli çalgıdır. Mızrapla çalındığı zaman iyi ses verir. Modern mandolinlerde genelde pena kullanılmaktadır. Mızrap ile çalınabilmesi mandolini ut ve gitardan ayırır. Dört çift teli olan mandolinin ses düzeni kemandaki gibidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ