Kilit dili ...

Pericik,
Pericol,
Mıklad,
Arapça anahtar miftah demektir. Miftah kelimesinden türetilerek Kilit dili için de mıklad sözcüğü kullanılıyor.
Kilit dili.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ