Kilit dili ...

Pericik,
Pericol,
Mıklad,
Arapça anahtar miftah demektir. Miftah kelimesinden türetilerek Kilit dili için de mıklad sözcüğü kullanılıyor.
Kilit dili.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ