Salahana, İşsiz, güçsüz, tembel, uyuşuk ...

Salahana,
İşsiz, güçsüz, tembel, uyuşuk.
İşsiz, başıboş dolaşan kimse.
Serseri, başıboş.
Arapça ve Farsça selh-hane,
Salhane köpekleri gibi, serseri, başıboş, işsiz güçsüz.

İşsiz, başıboş dolaşan kimse. (Gümüşhane ve Artvin yöresinde). 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ