Hastanın çevresini doğru olarak kavramasını engelleyen zihinsel bozukluk...

Deliryum,
Deliryum Latince’de orta hattan çıkmak, normallikten ayrılmak anlamına gelmektedir. 

Hastanın çevresini doğru olarak kavramasını engelleyen zihinsel bozukluk.
Deliryum durumu tıbbi literatürde 2000 yılından beri bilinmektedir. 

Özellikle ileri yaştaki hastalar ve çocuklarda görülen, bilinçte bulanıklık, kendini birşeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme şeklinde kendini gösteren çoğunlukla geçici bir durumdur.
Deliryum, yaşlı hastalarda sık görülen, ciddi fakat önlenebilir bir mental bozukluktur. 

Klinik görünüm birçok başka psikiyatrik bozuklukla karıştırılabilir. Demans, özellikle esas risk faktörüdür ve en sık konan yanlış tanıdır. Deliryum tedavisi, altta yatan nedenlerin tedavisini gerektirir. Bazı olgularda geçici veya semptomatik tedaviler, hastanın rahatlaması veya daha iyi hasta yönetimi için kullanılabilir. Deliryumun rahatsız edici belirtileri bazen haloperidol ve atipikler olmak üzere antipsikotiklerle tedavi edilebilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ