Farabi'nin Batı dillerindeki adı ...

Avennasar,
Alfarablus,
Alpharabius,
Farabi,
Farsça (الفارابي), 
Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Farabi et-Türki.
(872, Farab, bugünki adı Otrar - 950/951, Şam), 

Ünlü Türk filozofu ve bilgini.
Alpharabius 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam' ın Altın Çağında yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı.

Başlıca eserleri: 
El-Medinetül Fazıla (Erdemli Toplum), 
El-Maard el-Akl (Akim Anlamlan), 
El-İhsa-ül-Ulûm (Bilimlerin Sayımı), 
Füsus-ül-Hikem (Hikmetlerin Özleri).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ