Vergilerin ve devlet gelirlerinin toplanması ...

Cibayet,
Arapça cibayet, (ﺟﺒﺎﻳﺖ).
Arapça, cibayet; Evkafa(Vakıflara) veya hazineye ait paraların toplanması işi, cabilik.
Cabi; Osmanlı döneminde vergileri, gelirleri toplayan kişilerdir, tahsildar. 
Vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili.
Vergilerin ve devlet gelirlerinin toplanması.
Vergilerin, devlet gelirlerinin tahsili.
Cabilik, vergi, gelir toplama.
Büyük vakıfların ayrı vazifeliler tarafından idare edilen kısımları.

Osmanlı devletinde vakıf tahsildarı yerine kullanılan bir tabirdir. Cabiler defterlerini vakıf mütevellisine göstermeye ve hesap vermeye mecburlardı. Mütevelliler de hesaplarını kadılara verip tasdik ettirmeye mecbur idiler. Tanzimat' tan sonra cabiler, tahsildar unvanını almışlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ