Bir tür lor peyniri ...

İrimçik,Erimçek,
Bir tür lor peyniri.
Kaynarken kesilen yoğurda irimçik denilir. Çeşitli kullanma şekillerine göre yoğurdun süzüldüğünü ve bunu da süzülmüş yoğurt şeklinde ifade edilir.


Kazaklara mahsus bir çeşit peynir olan irimçik, iremçek, olarak da söyleniyor. Labne peynir veya lor peynir olarak açıklanan kavramın ilk hecelerdeki sesli harflerin yer değiştirmesi ile erimçek olarak aktarılır. 
İritme, Labne peyniri manasındaki sözcüğün Eritme kelimesinin farklı bir söylenişi olarak söylenir.

Peynir besleyici ve lezzetli bir besindir. Fransızların fromage, İtalyanların formaggio, İspanyolların queso, Almanların kase, Rus ve Boşnakların sir, Farsların penir, Hintlilerin paneer, Arapların cebn ya da cübn, Yunanlıların tiri, eski Türklerin ağrımşık, akerişimik, sogut, bışlak, irimçik diye adlandırdıkları peynirdir. 
Peynir kelimesi Türkçe’ye Farsça’dan girmiş olup, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçlerinden sonra kullanmaya başladıkları görülmektedir. Memlük kültüründe peynir (penir, benir, beynir), olarak kullanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ