Abuşka, 16. yüzyılda düzenlenmiş Çağatayca sözlük...

Abuşka,
16. yüzyılda düzenlenmiş Çağatayca sözlük.
Çağatay Türkçesinden Osmanlıcaya sözlük. 
Eserin asıl adı ve yazarı belli değildir. 
Sözlüğün ilk maddesi, er, zevc, koca, erkek anlamlarına gelen Abuşka sözcüğünden dolayı bu adla tanındı. 
Ali Şir Nevai’nin eserlerinde geçen Çağatayca sözcükleri açıklamak amacıyla 16. yüzyılda düzenlenmiştir. Doğu dilleri bilgini Vambery tarafından 1802 yılında Macarcaya çevrilmiştir. 


1868 yılında Vilyaminov Zernofon tarafından Fransızca bir önsözle Petersburg baskısı yapılmış, 1970 yılında ise günümüz Türkçesine çevrilerek yayımlanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ