Sis, Adana'nın Kozan ilçesinin eski adı. ..

Sis,
Adana'nın Kozan ilçesinin eski adı.
Kozan (Sis), Adana ilinin bir ilçesidir. Adana ovasının yukarı kısmında düz arazinin tepelik bölgeye geçtiği kesimde kurulmuştur. İl merkezine uzaklığı 69 km'dir. İlçe, Yahyalı(Kayseri), Feke, Saimbeyli, Osmaniye, Kadirli, Ceyhan, İmamoğlu ve Aladağ ilçeleriyle çevrilmiştir. İlçenin yüzölçümü 1690 km² dir. Tarih boyunca önemli bir yerleşim olan Kozan Kilikya Ermeni Krallığı'nın başkentliğini yapmış. Kozan ve havalisi Hititler'den Asurlulara kadar uzanan tarihi olayların da yaşandığı yerdir. Tarihi Komana (Şar) şehri, Hitit, Kizzuvatna Krallığının merkezi idi. Mezopotamya'dan İç Anadolu'ya uzana ticaret ve kervan yolu üzerindedir. Sis şehrinin kuzeyindeki Karasis antik şehrinin giriş kapısında bulunan fil kabartması dolayısı ile İskender döneminde burada yerleşim olduğu ve dağlara doğru uzanan kervan yolunun da buradan kontrol edildiği ortaya çıkar. Asurluların Sizu, Romalıların Sision ve daha sonra da Sis adıyla bilinen antik kent, aynı isimle 1928 yılına kadar varlığını korumuştur.

Kozan coğrafyasının Romalılar dönemine ait en önemli antik kenti Anavarza'dır. Dünya olimpiyatları burada yapıldı. Anavarza, Çukurova olarak bilinen antik Kilikya'nın da kalbi idi.
Anavarza antik kenti MS 1269 yılında yaşanan depremden büyük hasar gördü.
Sis, Osmanlı döneminde aynı adı taşıyan Sancak durumunda idi. Bir çeşit vilayet idi. 1700 yılının başlarında Kozanoğulları Sis şehrinin idaresini ellerine geçirdiler. Kozanoğullarının derebeylik tarzı yönetimi 1700-1865 yıları arasında devam etti. Bu zaman içinde bölgenin adı Kozan olarak değişti.

I. Dünya savaşından sonra Kozan ve yöresi 7 Mart 1919 tarihinde Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Kozan ve yöresi 2 Haziran 1920 yılında Fransız işgalciler ve Ermeni güçlerinden temizlenmiştir. Bu tarihten itibaren Sis'e Kozan adı verilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ