Uyma, boyun eğme ...

Riayet,
Uyma boyun eğme.
Arapça riayet, (ﺭﻋﺎﻳﺖ)
Uyma, boyun eğme.
Saygı, sayma, itibar.
Uyma, itaat etme.
Ağırlama, ikram, tazim.
Gözetme, saklama, muhafaza etme.

İyi karşılamak, ağırlamak, hürmet etmek.  
Uymak, tabi olmak.  
Otlamak veya otlatmak.  
Hıfzetmek, korumak.  
Uyma.  Uyma, uygunluk.  
Sayma. (Arapça)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ