Kepez, Gelin başlığı ...

Kepez,

Gelin başlığı.
Halk ağzında Gelin başlığı.  
Gelin tuvağına takılan tavuk tüyünden süs. 
Renkli tülbentlerle yapılan üzerine boncuk, para, altın takılmış gelin başlığı.
Boncuk, para ve tüy takılmış renkli tülbentlerle yapılan gelin başlığı, tepelik.  

Kepez sözcüğünün çeşitli yörelerdeki diğer anlamları şöyledir ;
Verimsiz, kıraç toprak 
Koyunların başlarındaki kabarık yünler. 
Çalı, bodur ağaç. 
Tavuk ve kuşların ibiği ya da başındaki uzun tüyler, sorguç. 
Tavuk ve kuşların ibiği veya başındaki uzun tüyler.
Kuşların başında perçem tarzındaki tüy. 
Göl ve ırmaklardaki çukurlar. 
Mağara. 
Dağların oyuk, kuytu yerleri. 
Yüksek tepe, dağ. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ