Yazar ...

Edip,
Yazar,
Müellif,
Muharrir.
Arapça, Edip, (ﺍﺩﻳﺐ)
Arapça, edeb kelimesiden türetilmiş.
Edebi yazılar yazan kimse, edebi nesir yazarı.
Terbiyeli, edepli ve zarif kimse, çelebi.
Edebiyat, sanat ve bilim alanında kitap yazan, eser veren kimse, müellif.
Gazete veya dergilerde bir konuda yazı yazan kimse, muharrir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ