Kişinin ödemekle yükümlü olduğu borç...

Deyn,
Arapça deyn (ﺩﻳﻦ).
Borç.
Vecibe, 
İngilizce: Obligation, debt, 
Fransızca: Obligation, dette.
Kişinin ödemekle yükümlü olduğu borç.
Belli bir zaman sonunda ödenmek üzere alınan para, borç.
Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey.
Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe.
İki ya da daha çok kişi arasındaki karşılıklı yükümlülük.
Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi gereken para veya yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ