Tuvalara özgü, at başlı yaylı bir çalgı ...

İgil,

Egil, 
Khil Khomus.
Tuvalara özgü iki telli ve at başlı yaylı bir çalgı.
Tuvalara özgü, at başlı yaylı bir çalgı.
İki telli, telleri at kılından yapılan, yaylı çalgı.

İgil;
Göğsü koyun veya keçi derisinden yapılır. İki telli, telleri at kılından yapılan, yaylı bir çalgıdır.  Sesinin at sesine benzemesi arzulandığından bazen atın yüz derisi de kullanılır. Teknesi oval veya dört köşeli olabilir. Boyu, 80 ile 110 cm arasında değişir. Perdesizdir ve tellere sol elin tırnaklarını temas ettirerek yayla çalınır. İgil'in bir diğer özelliği de burguluk (baş) kısmının at başı şeklindedir.

Doşpuluur (Topşuluur, DoşpuIduur);
İki telli, parmakla çalman, deri veya ağaç göğüslü, perdesiz halk çalgısıdır. Gövdesi, igilde olduğu gibi oval ya da dört köşelidir. Bazı örneklerde teknenin hem ön hem de arka yüzü derilidir. Altay'da yaşayan Türkler'in de kullandığı çalgı, dörtlü ya da beşli aralıkla düzenlenir. Telleri at kılından veya koyun bağırsağından (kiriş) yapılır. İgil'den farklı olarak doşpuluur'da kıllar bükülmek suretiyle hazırlanır ve igil yayla çalınır.

Orta Asyadaki İgil benzeri çalgılar şunlardır;
Altay; ikili, 
Hakasya; ııkh, khomus, 
Kazakistan; kıl kobız, 
Özbekistan; kobuz, 
Kırgızistan; kıyak 
Moğalistan; morin,khuur. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ