Eski dilde uğursuzluk ...

Şeamet,
Uğursuzluk,
Nuhuset,
Şomluk.
Arapça, şeamet, (ﺷﺂﻣﺖ)
Kademsizlik,
Kötülük, 
Bedbahtlık.
Meymenetsizlik,

Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet, şomluk

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ