Ortaçağ Avrupa’sında dükler tarafından bastırılan altın para. ..

Duka,

Ortaçağ Avrupa’sında dükler tarafından bastırılan altın para.
Avrupa'da geç orta çağdan 20. yüzyıla dek kullanılan, altın ya da gümüş içerikli madeni paradır. Bu dönemde alım gücü ve metalik içeriği değişmiştir. 
Venedik Cumhuriyeti'nin altın dukaları; Bizans İperpiron'u, Floransa florini, Büyük Britanya sterlini, ABD Doları gibi uluslararası alanda kabul görmüştür.

Duka (Latince ducatus) dük ile ilgili, dükün parası,  düklüğün sikkesi manasında kullanılmış.  Dukaların ilk kullanımı 1140 yılında Sicilya kralı 2. Roger'ın döneminde başlamış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ