Öküz yemliği...

Akere,
Öküz yemliği.
Duvar içinde sıra sıra, pencere gibi açılan ve arkadan yem vermeye elverişli olan öküz yemliği.
Ahırlarda, duvar içinde sıra sıra, pencere şeklinde açılan ve arkadan hayvanlara yem vermeye elverişli olan öküz yemliklerinden herbiri. 
Kilis, Gaziantep yörelerinde halk dilinde öküz yemliğine verilen ad.

Mevaşi;
Yük hayvanı olarak kullanılan veya etleri, sütleri için beslenen deve, sığır, koyun, keçi vb. hayvanlar. Tekil olarak maşiye sözcüğünün çoğulu mevaşidir.
Öküz, inek, koyun, keçi gibi süt ve et için veya yük ve binek için beslenen büyükbaş hayvanlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ