Kaplıcaları konu alan bilim dalı...

Balneoloji,

Kaplıcaları konu alan bilim dalı.
Balneoloji, kaplıcaların hastalıklara etkisini inceleyen bilim dalıdır. 
Balneoloji, kaplıca ve şifalı banyoların çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı. Balneolojinin sözcük anlamı banyo bilimidir. 

Balneoloji, toprak, yer altı, su (deniz) ve iklim kaynaklı doğal iyileştirici (terapötik) etkenleri inceleyen bilim dalıdır.

Balneoterapi, bu doğal faktörlerle yapılan banyo, içme ve inhalasyon kürleri şeklinde uygulanan adaptasyon ve uyarı tedavisi yöntemidir. Termal ve/veya mineralli suların, belirli bir zaman aralığında ve kür tarzında gerçekleştirilen bir uyarı, uyum tedavisidir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ