Güzellik, göz alıcılık, parlaklık...

Revnak,
Güzellik, göz alıcılık, parlaklık.
Osmanlı döneminde, zinet, parlaklık. 
Göz alıcılık, güzellik. 
Safa, taravet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ