“Çıkrıklar Durunca”, “Yol Arkadaşları”, “Düşkünler” gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız...

Sadri Ertem,

Asıl adı, Sadettin Ertem.
(D. 1898 - Ö. 1943)
“Çıkrıklar Durunca”, “Yol Arkadaşları”, “Düşkünler” gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız.
İlkokulu Ermenek’te bitirdi. İstanbul’ da Topkapı Askeri Rüştiyesine gitti. 

Üsküdar Sultanisi' nden mezun olduktan sonra Darülfünuna devam etti. Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü 1920 yılında bitirdi. Okulu bitirdikten sonra Milli Mücadeleye Ankara'da katıldı. İlk görev yeri  Ankara Sultanisi Muallimliği oldu.

İlk öyküsü 1917 yılında yayınlandı. Tanin ve Tercüman’ı Hakikat gazetelerinde çalıştı. Yeni gün ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinde yazdı. Cumhuriyetin ilanından sonra Son Telgraf gazetesi başyazarı olarak çalıştı. İstanbul’da çeşitli okullarda felsefe hocalığı yapmış. Tercüman-ı Hakikat, Tanin, Varlık, Resimli Gazete, Son Dakika, Vakit gibi dergi ve gazetelerde yazdı. 1927 yılında Matbuat Umum Müdürlüğünde Memleket İşleri Müşaviri iken 1939 yılında Kütahya milletvekili seçildi.

Yazar, 12 Kasım 1943 tarihinde Ankara'da öldü. Ankara Cebeci Mezarlığına gömüldü.

Eserleri;
Eserlerinden bazıları Rusça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Yunanca, Çince ve Arapçaya çevrilmiştir.

Öykü;
Silindir Şapka Giyen Köylü (1933)
Bacayı İndir Bacayı Kaldır (1933)
Korku (1934)
Bay Virgül (1935)
Bir Şehrin Ruhu (1938)

Roman;
Çıkrıklar Durunca (1931)
Bir Varmış Bir Yokmuş (1933)
Düşkünler (1935)
Yol Arkadaşları (1945)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ