Cinsel gücü olmayan erkek...

Puluç,
Innin,
(İnnin)
Kısır.
İktidarsız erkek.
İktidarsız, güçsüz, aciz.
Cinsel gücü olmayan erkek.
Cinsel gücü olmayan (erkek).
Eski dilde cinsel gücü olmayan erkek.
Cinsi gücü olmayan, iktidarsız (erkek), ınnin.
Cinsi ilişkide güçsüzlük, iktidarsızlık, ananet.
Cinsi münasebete muktedir olamıyan, cinsi iktidarı olmayan. 
İhtiyarlık, tenasül hastalığı veya sihir sebebi ile cima yapamayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ