Belirti göstermeyen hastalık ...

Asemptomatik, 
Subklinik,
Belirti göstermeyen.
Tıpta, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermeyen.
Asemptomatik enfeksiyonlara, subklinik enfeksiyonlar da denir. 
Asemptomatik hastalıklarda hiç belirti çıkmayabilir. Ya da sonradan ortaya çıkabilir. Genetik yapısı önemlidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ