Az sözle çok şey anlatma...

İcaz,
İycaz, 
Sayadinbit,
İngilizce: concision.
Arapça: icaz, (ﺍﻋﺠﺎﺯ). 
Sözü kısa ve anlaşılır olmak.
Az sözle çok şey anlatma.
Arapça, aciz olmak, gücü yetmemek anlamındaki acz keimesinden türetilmiştir.
Aciz bırakma, bir benzerini yapmada herkesi acz içinde bırakma,
Herkesi aciz bırakan şey, keramet, mucize.
Mucize sayılacak kadar düzgün söz söyleme, mucize derecesinde yüksek eser meydana getirme, belagatin son mertebesi.

Sayadinbit:
Az sulu kuru üzüm.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ