Varlıkla ilgili olan, varlıksal...

Ontik,
Varlıksal,
Varlıkla ilgili olan, varlıksal.

Fransızca: ontologie.
Varlık bilimi.

Felsefede varlık çok geniş anlamlar içermektedir. Varlık' ın bazı farklı anlamlarını şöyle açıklayabiliriz.

Felsefede varlık, töz anlamına gelir. Töz, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye gereksinim duymayan varlıktır. Tözün bir başka anlamı da değişmelerin gerçekleştiği kalıcı varlıktır. Örneğin zihin veya madde bu anlamda birer tözdür.

Felsefede varlıkla ilgili, gerçek varlık ve düşünülen varlık ayrımı yapılır. Ağrı dağı, çam ağacı ve ege denizi birer gerçek varlıktır. Kaf dağı, peri, deniz kızı yalnızca düşünülen varlıklardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ