Toz, kir, mikrop gibi şeylerden duyulan aşırı korku...

Mizofobi,
Toz, kir, mikrop gibi şeylerden duyulan aşırı korku.
Mizofobi uzun zamandan beri zorlayıcı el yıkama ile ilgilidir.
Verminofobi, germofobi, germafobi, bakillofobi veya bakteriyofobi olarak da bilinen mizofobi, kontaminasyon ve mikropların patolojik korkusudur. Terim, 1879 yılında William A. Hammond tarafından defalarca ellerini yıkayarak sergilenen bir obsesif-kompulsif bozukluk vakasını (OKB) tarif ederken icat edildi. Doğrudan anormal kir ve pislik korkusuyla ilgili isimler arasında, molopobi veya molizofobi, ripofobi ve rupofobi yer alır. Oysa bakteri fobisi ve bakteriyofobi terimleri, genel olarak bakteri ve mikrop korkusu anlamına gelir.

Mizofobi terimi, Yunanca (musos), kirlilik ve  (fobos),  korku'dan gelmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ