İnce anlamlı ve şakalı söz...

Espri,
Fr. esprit 
İnce anlamlı ve şakalı söz.
İnce söz,
Nükte.
Arapça, nükte [ نکته ] ince anlam.

Latince esprit, güldürmek, hoş bir hava yaratmak için söylenen veya düşündürücü bir mana taşıyan ince anlamlı, şakalı söz, nükte. 
Bir eser, söz veya davranışın taşıdığı ince ve derin anlam.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ