Göllerde ve bataklıklarda yetişen papirüs benzeri bir tür kamış...

Totora,

Quechua dilinde; Totora
Göllerde ve bataklıklarda yetişen papirüs benzeri bir tür kamış.
Totora, Bulrush sazının bir alt türü olup bunlar; 
Hasır otu, Hasırotu, Hasırsazı, Hasır sazı, 
Kamış, 
Saz, Saz otu, Sukamışı, Şeytan mumu.

Totora, Güney Amerika'da, özellikle Titicaca Gölü, Peru'nun orta kıyısı ve Pasifik Okyanusu'ndaki Paskalya Adası'nda bulunur. Bu bitki 6 m yüksekliğe ulaşabilir. Peru'nun orta kıyısı bölgesi halkı, en az 3000 yıl boyunca balıkçı teknelerini, totoralar ile inşa etmişler. Titicaca Gölü üzerinde yüzen bu adalar inşa edilmiş. Titicaca gölünde, totora bitkisi genellikle 2,5–3 m su derinliğinde büyür. Uru halkı, totora bitkisini paketlenmiş kurutulmuş bitki sazlıklarının teknelerini (balsas) yapmak için de kullanmışlar.

Paskalya Adası'nın Rapanui halkı, totora sazlarını yüzen nesnelerde kullandı. Bunlar rekreasyon işinde kullanılır. Bitkinin adaya nasıl ulaştığı bilinmiyor. Thor Heyerdahl, tarih öncesi Perulular tarafından getirildiği sanılıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ