Eskiden kullanılan bir kavuk...

Ersusa,

Kavuk,
Kümme,
Eskiden kullanılan bir kavuk.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan kavuk, büyük sarık.

Kavuk, bir çeşit başlık. 
Eskiden kullanılan serpuşlardan birinin adı. Kavuklar ekseriya keçeden yapılır, yukarı doğru daralan dikey şeritlerinin içine pamuk doldurulurdu. Eni fazla, uzunluğu az olan sarık ile etrafına birkaç parmak genişliğinde sargı yapılırdı. Şekli, rengi ve ismi sınıflara göre değişirdi.

Fatih Sultan Mehmed Han taç yerine Horasani denilen ve üzerine burma tülbent sarılan kavuk kullanmaya başladı. Sultan Bayezid Hanın kullandığı ise mücevveze adı verilen kavuktu.  Vezirlerin giydikleri kavuklara kallavi, şeyhülislamların, kazaskerlerin, ulemalardan yüksek rütbe almış olanların giytiği kavuğa örf, katipler sınıfında bulunan devlet memurlarının giydiği kavuğa (sakır şeklinde)  katibi, ilmiye sınıfında olanlanların giydikleri kavuğa molla kavuğu, şeyhlerin giydiği her çeşit kavuğa ise taç adı verilirdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ