Tanrısal ...

Lahuti,
Tanrısal.
İlahi,

Arapça, lahut ve nispet kelimelerinden lahutі.
Lahuta, mensup, ilahi.
İlahi, 
Arapça ilahi,

İlahi,
Fransızca, Hymne.
Tanrı ile ilgili olan, 
Tanrı'ya özgü olan, tanrısal, lahuti.
Tanrıyı övmek üzere ezgi ile söylenen koşuk. 
Tekke yazınında din ve ahlak ile ilgili konularda özel ezgilerle söylenen koşuk. 
Yapı bakımından özel bir biçimi yoktur, koşma ve semai gibidir. 

İlahilere:
Mevleviler ayin, 
Bektaşiler, nefes.
Aleviler, düşe.
Gülşeniler, tapuğ.
Halvetiler, durak.
Başka tarikatlarda, cumhur, denir.

Arapça ilahi, (ﺍﻟﻬﻰ) 
Arapça ilah’tan ilahі, benim tanrım anlamındadır.
Ey benim Allah’ım anlamında Allah’a hitap sözüdür.

Ne tuhaf, Hay Allah anlamında hayret veya hafif sitem bildiren bir kelime olarak da kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ