Taklit, sahte ...

İmitasyon,
Taklit, sahte.
Replika, 
Taklit, Taklid.
Çakma, 
Orjinal olmayan, 
Kopya,
Öykünme.
Taklid, Kazak Türkçesinde eliktev demektir.

Arapça taklid,  (ﺗﻘﻠﻴﺪ).
Arapça sarmak, dolamak, anlamındaki ḳald kelimesinden taklid kelimesi türetilmiştir.
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma, öykünme.
Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme.
Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon.  

Taklit kelimesi ayrıca hareketlerini bir şeye veya bir kimsenin hareketlerine benzeterek onun davranışlarını, sözlerini tekrarlayıp eğlenme, alay etme manasındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ