“Soysuz, alçak adam” anlamında kullanılan kalıplaşmış söz...

Herif-i Naşerif,
Herifi Naşerif,
Herifinaşerif, 
Şerefsiz Herif,
Soysuz, alçak adam.
Pespaye,
Aşağılık,
Alçak soysuz,
Soylu karşıtı.

Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.), dejenere. 
Biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden (kimse), dejenere

Mecazi anlamda, Kötü tanınmış, ahlaksız

Mensup olduğu soyun ahlaki değerlerini kaybetmiş, ahlaksız, bayağı, adi, dejenere (kimse)

İngilizce, degenerate Biyolojik, törel ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak denli kötüye giden (kişi).

Herif-i Naşerif, Bu tabir, “Şerefsiz Herif” demektir. Türk Basını ve Türk Milletinin onurlu bireyleri olmaktan gurur duyan Kürt liderleri tarafından, Ermeni Boghos Nubar Paşa ile birlikte, Paris’te yayınlanan “Ermeni-Kürt” Muhtırasını imzalayan “Baban Aşiretinden Şerif Paşa” için kullanılmıştır. 

Soylu,
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ