Irkçılık ...

Rasizm,
Fransızca: racisme,
İngilizce: racism,
Irkçılık,
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.
İnsan ırklarının birbirlerine üstünlüğünü temel alan Irkçılık felsefesini benimsemiş kişilere verilen addır. Irkçı insanların göstermiş olduğu bu tutuma ise ırkçılık adı verilmektedir.

Irkçılık, farklı bir ırk veya etnik kökene sahip oldukları için diğer insanlara yönelik önyargı, ayrımcılık veya düşmanlıktır. Irkçılık davranışını gösteren kişiye ise ırkçı denir.

Irk kavramı, hem sosyal bilimlerin hem de biyoloji ve genetik gibi fen bilimlerinin kapsamına girmektedir. Genel olarak ırk ve etnik terimleri yıllarca birbirinin yerlerine kullanılmıştır. Günümüzde ise ırk terimi fiziksel farklılıklarla ilişkilendirilmekte; etnik grup terimi ise kültürel farklılıklar bağlamında kullanılmaktadır. Sosyal yapıda var olan sınıfların ya da grupların giderek artması, ırka dayalı şiddetin formunu da değiştirmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ