Eski dilde dişi cinsten sayılan (kelime), dişil...

Müennes, 
Dişil,
Fr. Féminin.
İng. Feminine,
Alm. weiblich,
Arapça, (ﻣﻮﺌﻧّﺚ) ,
Dişi, 

Arapça, Fransızca gibi dillerde kelimeleri dişi yahut erkek olarak ayıran dişi cinsten sayılan (kelime), dişil.  
Eril karşıtı, müzekker karşıtı: müennes.

Müzekker, 
Eril,
Fr. Masculin.
İng. Male.
Alm. männlich,
Arapça, (ﻣﺬﻛّﺮ),
Erkek,

Arapça ve Fransızca gibi dillerde, kelimeleri dişi veya erkek olarak ayıran erkek cinsten sayılan (kelime), eril. Arapça erkek kılmak, müzekker yapmak anlamındaki teẕkіr kelimesinden müzekker kelimesi türetilmiştir.
Dişil karşıtı, müennes karşıtı: müzekker.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ