Eski dilde artık kullanılmayan kavuşma, bitişme, birleşme anlamındaki arapça kelime ...

İltisak,
Kavuşma, bitişme, birleşme.
Yapışma,
Eski dilde iltisak. 
Arapça, iltisak (ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ)
Arapça bir söz olup Osmanlı döneminde kullanılmıştır.
Belirtme hali iltisakı, çoğulu iltisaklar kelimeleri artık kullanılmamaktadır.

Kavuşma, bitişme, birleşme.
Bitişmek. Yapışmak. Kavuşmak. Yapışık olmak.  
Bitişme, kavuşma.
Arapça yapışmak anlamına gelen luṣuḳ kelimesinden, iltiṣaḳ olarak türetilmiş.

Diğer anlamları:
Tıpta, iki organın birbirine  yapışması olarak adlandırılır.
Rutubetlenmek, ıslanmak.  
İki uzvun birbirine yapışık olması.  
Kavuşmak.  
Kavuşma, yapışma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ